investama

Aneka Geguritan

Baliku Yang Indah | Kidung Dewa Yadnya
 1. Kawitan Warga Sari - Pendahuluan sembahyang 
  1. Purwakaning angripta rumning wana ukir.
   Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
   Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.
  2. Sukania harja winangun winarne sari.
   Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
   Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejeng
 2. Pangayat - Menghaturkan sajen
  Kidung Warga Sari 
  1. Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane.
   Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin.
   Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina.
   Sami sampun puput. Pratingkahing saji.
  2. Asep menyan majagau. Cendana nuhur dewane,
   Mangda Ida gelis rawuh. Mijil saking luhuring langit.
   Sampun madabdaban sami. Maring giri meru reko.
   Ancangan sadulur, sami pada ngiring.
  3. Bhatarane saking luhur. Nggagana diambarane.
   Panganggene abra murub. Parekan sami mangiring.
   Widyadara-widyadari, pada madudon-dudonan,
   Prabhawa kumetug. Angliwer ring langit.
 3. Pamuspan - Sembahyang
  Merdu - Komala 
  1. Ong sembah ning anatha. Tinghalana de Triloka sarana.
   Wahya dyatmika sembahing hulun ijeng ta tan hana waneh.
   Sang lwir agni sakeng tahen kadi minyak sakeng dadhi kita.
   Sang saksat metu yan hana wwang hamuter tutur pinahayu.
  2. Wyapi-wyapaka sarining paramatatwa durlabha kita.
   Icantang hana tan hana ganal alit lawan hala-hayu.
   Utpatti sthiti lina ning dadi kita ta karananika.
   Sang sangkan paraning sarat sakala-niskalatmaka kita.
  3. Sasi wimbha haneng: ghata mesi banyu.
   Ndan asing suci nirmala mesi wulan.
   lwa mangkana rakwa kiteng kadadin.
   Ring angambeki yoga kiteng sakala.
  4. Katemun ta mareka sitan katemu.
   Kahidepta mareka si tankahidep.
   Kawenang ta mareka si tan ka wenang.
   Paramartha Siwatwa nira warana.
 4. Nunas tirtha - Mohon tirtha 
  1. Turun tirtha saking luhur. nenyiratang pemangkune.
   Mekalangan muncrat mumbul. Mapan tirtha mrtajati.
   Paican Bhatara sami, panglukatan dasa-mala.
   Sami pada lebur. Malane ring gumi.
KIDUNG MANUSA YADNYA (PERKAWINAN)
 1. Kawitan Tantri - Pendahuluan. 
  1. Wuwusan Bhupati. Ring Patali nagantun.
   Subaga wirya siniwi. Kajrihin sang para ratu.
   Salwaning jambu warsadi. Prasama hatur kembang tahon.
  2. Tuhu tan keneng api. Pratapa sang prabu Kesyani ruktyeng sadnyari.
   Sawyakti Hyang Hari Wisnu. Nitya ngde ulaping ari.
   Sri dhara patra sang katong.
  3. Wetning raja wibawa, mas manik penuh.
   Makinda yutan ring bahudanda. Sri Narendra, Sri Singapati,
   Ujaring Empu Bhagawanta. Ridenira panca-nana.
   Bratang penacasyan.
   Hatur Hyang Dharma nurageng bhuh.
  4. Kadi kreta yuga swapurneng nagantun Kakwehan sang yati.
   Sampun saman jayendrya. Weda Tatwa wit. Katinen de Sri Narendra.
   Nityasa ngruci tutur. Tan kasareng. wiku apunggung wyara brantadnya ajugul.
 2. Demung Sawit (bawak, dawa) 
  1. Tuhu atut bhiseka Nrapati. Sri Eswaryadala.
   Dala kusuma patra nglung,
   Eswarya raja laksmi.
   Sang kulahamenuhi rajya.
   Kwening bala diwarga.
   Mukya sira.
   Kryana patih Sangniti Bandeswarya patrarum.
  2. Nityasa angulih- ulih amrih sutrepting nagara,
   lan sang paradimantriya.
   Tuhu widagda ngelus bhumi.
   Susandi tinut rasaning aji,
   Kutara manawa.
   Mwang sastra sarodrsti.
   Matangyan tan hanang baya kewuh.
  3. Pirang warsa Sri Nrapati Swaryadala.
   Tusta ngering sana.
   Kaladiwara hayu.
   Sri narapati.
   Lagya gugulingan ring taman.
   Ring yaca ngurddha angunggul.
   Yayamireng tawang.
   Tinum pyata tinukir.
   Kamala kinanda-kada.
   Langu inipacareng santun.
  4. Mangamyat kalangenikang nagara.
   Tisoba awiyar.
   Indra bhuwana nurun,
   Kweh tang pakwana titip.
   Pada kabhi nawa.
   Dening sarwendah linuhung.
   Liwar sukanikang wong.
   Anamtami kapti.
   Arumpuka sari sama angrangsuk bhusana aneka marum.

KIDUNG PITRA YADNYA
 1. Nedunang layon pacang nyiramangMenurunkan Jenazah untuk dimandikan

  Cewana - Girisa 
  1. Ata sedengira mantuk sang suralaga ringayun.
   Tucapa aji wiratan. Karyasa nagisi weka.
   Pinahajongira laywan sang putra mala piniwa.
   Pada litu hajenganwam. Lwir kandarpa pina telu.
  2. Lalu laranira nasa sambat putranira pejah.
   Lakibi sira sumengkem ring putra luru kinusa.
   Ginamelira ginanti kang laywan lagi ginugah.
   Inutusira masabda kapwa ajara bibi aji.
 2. Nyiramang layon - Memandikan Jenazah.

  Bala - ugu. 
  1. Bala ugu dina melah, manuju tanggal sasih.
   Pan Brayut panamaya. Asisig adyus akramas.
   Sinalinan wastra petak. Mamusti madayang batis.
   Sampun puput maprayoga, tan swe ngemasin-mati.
  2. Ikang layon ginosongan, ne istri tuhu satya, de pamayun matingkah.
   Eteh eteh sang paratra. Toya hening pabresihan.
   Misi ganda burat-wangi. Lengise pudak sategal.
   Sumar ganda mrbuk arum.
  3. Pusuh menuhe uttama. Malem sampun macawisan.
   Tekening edon intaran. Bebek wangi lengis kapur.
   Monmon mirah windusara. Waja meka panca datu.
   Don tuwung sampun masembar. Sikapa kalawan taluh.
  4. Buku-buku panyosalasan. Pagamelane salaka.
   Kawangene panyelawean. Gegalenge satak-seket.
   Sampun puput pabersihan. Winiletang dening kasa.
   Tikeh halus wijil jawa. Lante maulat panyalin.
 3. Mamarga ka setra - Pergi ke Kuburan

  Indra - wangsa 
  1. Mamwit narendratmaja ring tapowana.
   Manganjali ryagraning indra parwata.
   Tan wis mrti sangka nikang hayun teka.
   Swabhawa sang sajana rakwa mangkana.
  2. Mangkat dateng toliha rum wulat nira.
   Sinambaying camara sangkaring geger.
   Panawanging mrak panangisnikungalas.
   Erang tininggal masaput-saput hima.
  3. Lunghang lengit lampahira ngawe tana.
   Lawan Sang Erawana bajranaryama.
   Tan warnanen decanikang katungkulan.
   Apan leyep muksa sahinganing mulat.
 4. Ngeseng Sawa - Memperabukan Jenazah. 
  1. Sang atapa sakti bhakti, astiti purwa sangkara.
   Yan mati maurip malih. Wisesa sireng bhuwana.
   Putih timur abang wetan. Rahina tatas apadang.
   Titisning jaya kamantyan. Mapageh ta samadinira.
  2. Nghulun angadeg ring natar. Kamajaya cintanya.
   Sang atunggu parawean. Mawungu pakarab-karab.
   Ilangani dasa-mala, amrtang gangga asuci.
   Pamunggal rwaning wandira. Pinaka len prehanira.
  3. Yan sampun sira araup. Isinikang kundi manik.
   Anut marga kita mulih. Yan sira teka ring umah.
   Tutugaken samadinta. Sapangruwat sariranta.
   Isenikang pangasepan. Kunda kumutug samiddanya.
  4. Wewangen dadi tembaga. Rurube kang dadi emas.
   Arenge kang dadi wesi, Awune kang dadi selaka.
   Kukuse kang dadi mega. Yeh iku manadi ujan.
   Tumiba ring Mrecapada. Yeh iku dadi amretta.
 5. Rikala ngayut - Buang abu ke laut. 
  1. Ring wetan hana telaga. Rikata hulun adyusa.
   Asalin raja bhusana. Anglebur awak tan porat.
   Hilanganing dasa mala. Sebel kandel ring sarira.
   Sakwehing malapataka. kalebura ring tanane.
  2. Ring kidul hana talaga. Rikata hulun adyusa.
   Asalin raja bhusana. Anglebur awak tan porat.
   Hilanganing dasa mala. Sebel kandel ring sanra.
   Sakwehing malapetaka. kalebura ring tanane.
  3. Ring kulon hana talaga. Rikata hulun adyusa.
   Asalin raja bhusana. Anglebur awak tan porat.
   Hilanganing dasa mala. Sebel kandel ring sanra.
   Sakwehing malapetaka. kalebura ring tanane.
  4. Ring lor hana talaga. Rikata hulun adyusa.
   Asalin raja bhusana. Anglebur awak tan porat.
   Hilanganing dasa mala. Sebel kandel ring sanra.
   Sakwehing malapetaka. kalebura ring tanane.
  5. Ring madya hana talaga. Rikata hulun adyusa.
   Asalin raja bhusana. Anglebur awak tan porat.
   Hilanganing dasa mala. Sebel kandel ring sanra.
   Sakwehing malapetaka. kalebura ring tanane.
  6. Sampun ta sira abresih, anambut raja bhusana.
   Binurating sarwa sari. Mrebuk arum gandaning wang.
   Matur sira ring Hyang Guru. Sinung wara nugraha sira.
   Keasunganing mandi swara. Paripurna tur nyewana.

Jika Suka, Silahkan Beramal Gan, Klik Suka/Like Dan Follow Blog Ini Ya
BANNER SAHABAT BALIKU YANG INDAH

BANNER SAHABAT BALIKU YANG INDAH
  baliku yang indah HIDUP itu indah, dengan cara berbagi sesama ~^O^~ ~ BLOG-nya anak GAUL masa kini SWOM.COM KLIKOT INTERNET MARKETING Info Tentang Kesehatan Dan Obat Tradisional Blogger Copas Berbagi Info Blog Info Tentang Kesehatan dan Pendidikan Gede Sitdown Blog Catatan Diani Made Blogger Copy Pazte Koko Nax Sasih Blog's

Sudah Baca Artikel di Bawah Ini?

Daftar Blog Bacaan Saya